top of page

Všeobecná pravidla věrnostního programu Budda Klub

I. Úvodní ustanovení

Budda Klub (dále jen „klub“) je organizován jako věrnostní program pro zákazníky (dále jen „zákazník“, „zákazníci“) komerčního prostoru pod názvem Budda Lounge (dále jako „Budda Kladno“, „Budda“, „Budda Lounge“, „provozovna“, „prodejna“), provozovaným fyzickou osobou Anh Hong PHAM na adrese Vašatova 3218/11, 272 01 Kladno, se sídlem Redaktora Boučka 1025, 272 01 Kladno, IČO: 60599944, zapsaná v ŽR – Magistrát města Kladna (dále jako „provozovatel“). 

II. Vznik členství

Klub je zaměřen na poskytování nadstandartních výhod pro stálé zákazníky -2- rozdílných sekcí provozovny, tj. sekce Hookah Lounge (dále jako „Hookah Lounge“) a sekce Beauty Lounge (dále jako „Beauty“, „Beauty Lounge“).

ii.i/ Členem Hookah Lounge se může stát jakákoli fyzická osoba starší 18 let (dále jako „člen klubu“), která od obsluhy obdrží tištěnou kartu (dále jako „věrnostní karta“, „členská karta“, „klubová karta“), pro sbírání bodů po ověření plnoletosti. Členem se také může stát jakákoli další fyzická osoba starší 18 let (dále jako „člen klubu“) po přidání digitální věrnostní karty rozlišené černou barvou (dále jako „věrnostní karta“, „členská karta“, „klubová karta“) do virtuální peněženky v mobilní aplikaci Klevr, dostupná v iOS i Android mobilních zařízení a vedená společností Klevr Group s. r. o.

ii.ii/ Členem sekci Beauty Lounge se může stát jakákoli fyzická osoba starší 15 let (dále jako „člen klubu“) po přidání digitální věrnostní karty rozlišené bílou barvou (dále jako „věrnostní karta“, „členská karta“, „klubová karta“) do virtuální peněženky v mobilní aplikaci Klevr, dostupná v iOS i Android mobilních zařízení a vedená společností Klevr Group s. r. o.

V momentu prvního použití věrnostní karty zákazníkem v prostorách provozovny, člen klubu vyslovuje souhlas se Všeobecnými pravidly věrnostního programu Budda Klub a dále vyjadřuje Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zařazení do databáze zákazníků zřízené a spravované provozovatelem, jakožto správcem těchto osobních údajů. Zákazníci se stávají členy klubu na základě své svobodné vůle, kterou vyjadřují prvním použitím věrnostní karty.

III. Věrnostní karta

Věrnostní kartu člen klubu předkládá při návštěvě a při využívání poskytovaných služeb v provozovně, přičemž se mu na základě obsahu jeho/jejího obsahu objednávky načítají body (dále jen „body“, „kredity“) do odpovídající věrnostní karty. Bez předložení platné karty nelze žádnou z výhod členství v Budda Klubu uplatnit.

iii.i/ Po vzniku členství v sekci Hookah Lounge je zákazník oprávněn využívat členskou kartu na výhody v rámci klubu a to vždy na -1- plný kalendářní rok, začínající 01. ledna a končící 31. prosince, každý rok. 31. prosince plošně končí platnost členství všech aktivních členů Budda Klubu v sekci Hookah Lounge a veškeré nevyužité nasbírané body propadají. Prvním pracovním dnem každého nového kalendářního roku provozovatel vydává nové věrnostní karty, digitální i tištěné, a stálí zákazníci mají možnost znovu vstoupit do věrnostního programu sekce Lounge dle čl. I. a II. k využívání nadstandartních výhod.

iii.ii/ Po vzniku členství v sekci Beauty je zákazník oprávněn využívat členskou kartu na výhody v rámci klubu a to do doby, kdy jsou služby v této části provozovny stále v nabídce. 

Karta a veškeré vydané kredity jsou nepřenosné, pokud není provozovatelem stanoveno a určeno jinak, a každému členu může být vydána pouze jedna členská karta z každé sekce.

Člen klubu sekce Hookah Lounge s tištěnou věrnostní kartou má možnost přejít na digitální verzi klubové karty v mobilní aplikaci Klevr. Člen klubu zaměstnanci provozovny předloží svojí tištěnou věrnostní kartu současně s nově přidanou digitální věrnostní kartou do Hookah Lounge, která je odlišená černou barvou. Po odevzdání tištěné věrnostní karty členem klubu zaměstnanci provozovny zaměstnanec provozovny nasbírané body z tištěné věrnostní karty členovi klubu načte do jeho/její digitální věrnostní karty. Poté se odevzdaná tištěná verze věrnostní karty zaměstnancem provozovny likviduje. Digitální věrnostní karta musí být prázdná. Do digitálních věrnostních karet, které již obsahují -1- a více kreditů, není možné převést nasbírané body z tištěné věrnostní karty, pokud není provozovatelem stanoveno a určeno jinak.

 

Při ztrátě členské karty nenese provozovatel žádnou odpovědnost. Nasbíraný počet bodů na ztracené kartě nelze přenést na žádnou další členskou kartu. Zákazník má ale možnost si založit zcela novou věrnostní kartu.

 

Klubové karty jsou majetkem provozovatele a mohou být používány pouze v souladu s těmito Pravidly a Podmínkami.

IV. Odměny v Budda Klubu

Členové klubu jsou odměňováni podle výše kreditů, které získají za využívání služeb v jednotlivých sekcí.

 

iv.i/ Za -1- zaplacenou dýmku při návštěvě Lounge je členovi klubu připsán -1- bod na jeho/její věrnostní kartu. Minimální počet kreditů nutných pro vydání -1- klasické dýmky (Classic hookah = 290,-- Kč) je -9- kreditů. Provozovatel může na základě splnění určitých předem stanovených podmínek přidělit členům Budda Klubu bonusové kredity, jako je např. sezónní akce apod. 

iv.ii/ Člen klubu v sekci Beauty obdrží -1- bod za -1- podstoupené a zaplacené kosmetické ošetření s minimální částkou 880,-- Kč. Po nasbírání -5- kreditů na bílou digitální věrnostní kartu je člen klubu oprávněn využít 50% slevu na jakékoli vybrané kosmetické ošetření v nabídce Beauty Lounge. 

Odměny v Budda Klubu nelze vyměnit za finanční hotovost. Věrnostní kartu nelze kombinovat s dalšími možnými slevami. 

V. Neuznání klubové karty & odstoupení 

Provozovatel si vyhrazuje právo Budda Kartu nepřijmout a/nebo stornovat odpovídající počet kreditů připsaných na zákaznický účet člena klubu v případě, že:

v.i/ je karta viditelně poškozená, zejména údaje na kartě jsou nečitelné,

v.ii/ má provozovatel podezření o neodpovídající identitě osoby předkládající věrnostní kartu, zejména jeho/její plnoletosti,

v.iii/ má provozovatel podezření o zneužití zákaznické karty Budda Kladno, 

v.iv/ má provozovatel podezření na chybné připsání kreditů na zákaznický účet člena klubu,

v.iv/ karta byla použita v rozporu s Všeobecnými pravidly a podmínkami věrnostního programu Budda Klub.

O omezení vydání kreditů a/nebo členské karty či o stornování kreditů bude zákazník vždy vyrozuměn.

Odvoláním Souhlasu se zpracováním osobních údajů a/nebo odvoláním souhlasu se Všeobecnými pravidly věrnostního programu Budda Klub zaniká členství člena klubu v Budda Klubu a doposud nasbírané kredity propadají ve prospěch provozovatele.

VII. Další ustanovení

Veškeré odměny v rámci Budda Klubu, tj. zejména kredity, bonusy, slevy a další odměny, nejsou právně vymahatelné. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit Všeobecná pravidla věrnostního programu Budda Klub, zvláště pak veškeré přepočítací koeficienty kreditů a odměn. Členové Budda Klubu budou o těchto změnách informováni v kamenné provozovně Budda lounge (vyvěšením aktuální verze Všeobecných pravidel věrnostního programu Budda Klubu) a na internetových stránkách www.budda.cz.

 

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli ukončit činnost Budda Klubu. Datum ukončení činnosti klubu bude oznámeno v kamenné provozovně Budda lounge a na internetových stránkách www.budda.cz. Pokud člen klubu nasbíral dostatečný počet kreditů do data ukončení činnosti klubu, poskytne provozovatel odpovídající odměnu, kterou člen klubu je oprávněn uplatnit do -3- měsíců od data vyhlášení ukončení činnosti klubu. Platnost zbylých nasbíraných kreditů zaniká ke dni zániku Budda Klubu.

Aktuální znění Všeobecných pravidel věrnostního programu Budda Klub je dostupné na internetových stránkách www.budda.cz a je vyvěšeno v kamenné provozovně Budda lounge.

Tato Všeobecná pravidla věrnostního programu Budda Klub v plném rozsahu nahrazují veškerá předchozí pravidla vztahující se k Budda Klubu, zejména pravidla upravující činnost Budda Klubu a členství v Budda Klubu, jakož i veškerá další pravidla spojená s Budda Klubem vydaná před datem 01. 04. 2021.

Tato Všeobecná pravidla věrnostního programu Budda Klub jsou platná a účinná od 01. 04. 2021.

VIII. Jak se s námi spojit

Pokud máte jakékoli dotazy, návrhy nebo žádosti týkající se výše uvedených Všeobecných pravidel věrnostního programu Budda Klub nebo zásad ochrany osobních údajů, napište nám prosím na adresu budda.kladno@gmail.com.

bottom of page